Skip to content

Giầy cho sân cỏ nhân tạo Đà Nẵng

February 5, 2013
Hình ảnh một số loại giày dành cho các cầu thủ đá bóng trên sân cỏ nhân tạo.
Tin liên quan:
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: